+84 036 708 22 15 10000 Hà Nội, Việt Nam Mon – Fri 8:00 – 18:00

Tháng 3 doanh nghiệp cần làm các công việc nhân sự kế toán nào ?

Trong tháng 3, doanh nghiệp cần thực hiện một số công việc kế toán quan trọng để đảm bảo rằng họ duy trì được sự hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp lý. Dưới đây là một số công việc kế toán quan trọng mà doanh nghiệp thường cần thực hiện trong tháng 3.

1. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023

Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế năm 2023 đối với thuế thu doanh nghiệp như sau:

Thời hạn khai quyết toán thuế: chậm nhất là ngày 31/3/2024 (tuy nhiên ngày cuối cùng của thời hạn rơi vào ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) nên hạn chót của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó là thứ Hai ngày 01/4/2024).

2. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 cho người lao động

Doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do doanh nghiệp trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Theo đó, doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế năm 2023 đối với thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công cho người lao động như sau:

Thời hạn khai quyết toán thuế: chậm nhất là Chủ nhật ngày 31/3/2024 nhưng do rơi vào ngày nghỉ hàng tuần nên hạn chót được dời sang thứ Hai ngày 01/4/2024.

Xem thêm >> Quyết toán thuế gì? Những đối tượng nào cần quyết toán thuế

3. Khai thuế giá trị gia tăng cho tháng 02/2024

Doanh nghiệp thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng sẽ phải nộp tờ khai thuế và tiền thuế giá trị gia tăng trong tháng 3/2024 như sau:

– Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế: chậm nhất là ngày 20/3/2024 (thứ Tư).

– Tờ khai thuế: công ty sẽ phải sử dụng mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng tương ứng với phương pháp tính thuế mà công ty đang áp dụng.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì chưa phải thực hiện nộp tờ khai và tiền thuế trong tháng 03/2024.

4. Trích đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động tháng 3/2024

Doanh nghiệp (trừ trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) có trách nhiệm đóng và trích từ tiền lương của người lao động để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho người lao động. Cụ thể như sau:

– Mức trích đóng bảo hiểm:

– Thời hạn đóng bảo hiểm: chậm nhất là ngày 31/3/2024.

– Phương thức đóng:

+ Tiền trích đóng BHXH và BHYT của tất cả người lao động phải được chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

+ Doanh nghiệp đóng BHTN và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.

5. Trích nộp kinh phí công đoàn cho tháng 3/2024

Trích nộp kinh phí công đoàn là trách nhiệm của doanh nghiệp (không phâm biệt doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở).

Như vậy, doanh nghiệp thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn cho tháng 03/2024 như sau:

– Đóng kinh phí công đoàn một lần vào mỗi tháng, cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội (cụ thể hạn chót đóng là ngày 31/3/2024).

– Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động, trong đó quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

Trên đây là những công việc kế toán, nhân sự quan trọng mà công ty cần thực hiện trong tháng 3/2024. Công ty lưu ý thực hiện đầy đủ và đúng theo hướng dẫn nêu trên để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính không đáng có.

Leave a Reply

Required fields are marked *