Giới thiệu

Pros HR Advisors cung cấp giải pháp ntư vấn nhân sự giúp Khách Hàng tối ưu hoá được nguồn lực và tiết kiệm chi phí vận hành. Công ty cung cấp các giải pháp liên quan đến hoạt động nhân sư gồm:

  •  Tìm kiếm – tuyển dụng nhắm cung cấp ứng viên chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng
  • Dịch vụ online – Cung cấp online website cho Nhà tuyển dụng có thể đăng tin tuyển dụng, thông tin công ty, khai thác nguồn dữ liệu ứng viên tiềm năng  và Người tìm việc có thể đăng hồ sơ giới thiệu về bản thận, tiếp cận với các cơ hội nghề nghiệp.
  • Tư vấn quản lý nguồn nhân lực,
  • Tư vấn hệ thống nhân sự, xây dựng mô tả công việc, cấu trúc phòng ban, đánh giá nhân sự, KPI. Xây dựng chính sách lương, thưởng, quy chế công ty.
  • Tứ vấn luật lao động, quản hệ lao động, xử lý kỹ luật lao động và sa thải, cấu trúc lại nhân sự
  • Dịch vụ tính và báo cáo lương, BHXH, thuế TNCN.