+84 399 4024 88 10000 Hà Nội, Việt Nam Mon – Fri 8:00 – 18:00

Automation Software Developer

 • Địa điểm
 • Mức lương
  Thỏa thuận
 • Hình thức
  Toàn thời gian
 • Posted:
  2 months ago
 • Lĩnh vực
  Nhân sự, Quản lý điều hành, Sản xuất
 • Deadline:
  April 11, 2025

Key Responsibilities

1. Program for IOT system, EQ monitoring system, automation system, user interface system.
2. Maintenance, trouble shooting, and upgrade of systems.
3. Automation equipment PO specification review/generation, buy-off.
4. PI (Process Innovation) project leading, operators’ work analysis and improvement.
5. Automation solution research / survey / study.
6. Coordinate with related teams to implement systematic automation.
7. Automation system training to operators or technician.

Requirements

1.Educational background:

• Bachelor’s degree in engineering (IT/Computer Science / Fusion technology or related)

2. Position & Experiences:

A. Back End developer:

 • 5 years ~ 10 years’ experience about application & web server (Preference).
 • Experience about Java, C#, Python program.
 • Experience of communication and interface with semiconductor equipment using SECS/GEM protocol, TCP/IP, PLC, etc protocol (Preference).
 • Have basic knowledge about database as RDBMDS & NoSQL.

B. Front End (UI/UX) developer

 • 5 years ~ 10years’ experience about user interface and user experience (Preference).
 • Have good knowledge about framework, native Java or C# GUI application.
 • Have basic knowledge about database as RDBMDS & NoSQL.

3. Skills:

• English communication skill mandatory, Korean preference.
• Java or C# programming language. (Mandatory).
• Interaction of Database (Standard query). (Mandatory).
• Programing skill related with TCP/IP, IO, Thread, design pattern (Preference).

4. Other:

• Good attitude in problem solving and solution finding.
• Experience of semiconductor or related industry (Preference).

5. Other information

 • Mức lương: Mức lương thỏa thuận theo năng lực
 • CV ứng viên gửi kèm mức lương hiện tại và mức lương kì vọng
 • Địa chỉ làm việc: KCN Yên Phong II-C, Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh
 • Thưởng: Có 2 đợt thưởng: KPI và lương tháng thứ 13
 • Thời gian: làm việc “Từ 8h-17h, Làm việc từ: thứ 2 – thứ 6 và thứ 7 cách tuần”
 • Xe đưa đón: Có các tuyển xe đưa đón từ nội thành Hà Nội, thành phố Bắc Ninh và 1 số huyện tại Bắc Ninh
 • Bữa trưa: Cung cấp suất ăn trưa tại công ty
 • Kí túc xá: Chưa có
 • Quy trình phỏng vấn 2 vòng: 1 vòng online và 1 vòng trực tiếp