+84 036 708 22 15 10000 Hà Nội, Việt Nam Mon – Fri 8:00 – 18:00

Công Ty TNHH Woojeon Vina

Công Ty TNHH Woojeon Vina

CÔNG TY

Công ty TNHH Woojeon Vina  là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm từ plastic, đúc kim loại màu, sản xuất linh kiện điện tử,…. đã tin tưởng và hợp tác cùng EEP Việt Nam trong suốt những năm vừa qua về dịch bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC

1 Jobs are opening